1.Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja MB Baterija LT plius informacinio tinklapio (toliau – www.baltbattery.lt ) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.baltbattery.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 www.baltbattery.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. informacijos priėmimui ir perdavimui.
2.1.2 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.baltbattery.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų informaciją, kilus neaiškamui susisiekti su užklausos siunėju

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1.1 Pardavėjas ne perduoda informacijos trečioms šalims, tik punkto 2.2.1tikslams pasiekti.
3.1.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje Prašome pateikti teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę užklausas neatsakyti.

5. Asmens duomenų www.baltbattery.lt nerenka. Tai nėra reikalinga. www.baltbattery.lt informacinis tinklapis. 

6. Naudojama www.baltbattery.lt informacija ( tekstas, nuotraukos) yra įmonės nuosavybė. Kopijuojant ir naudojant kitiems tikslams reikalingas įmonės vadovo sutikimas.

6.1 www.baltbattery.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami šiose sąlyguose.  Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@baterija.lt

Meniu